PRACOWNIE ORANGE

PRACOWNIE ORANGE

  • Podziel się
Pracownie Orange to znakomita, bardzo inspirująca inicjatywa aktywizacji mieszkańców małych miasteczek i wsi. Program okazał się sukcesem, a Pracownie funkcjonują dziś nie tylko jako świetlice, lecz wręcz jak lokalne centra kultury. Miałyśmy przyjemność zaprojektować podkładkę pod myszkę, która jest elementem wyposażenia Pracowni. Nawiązuje do szerokiego wachlarza aktywności jakie promowane są z inicjatywy firmy Orange.